32 veľkých zmien v likvidácií SVB prijaté zákonom č. 390/2019 Z. z. (I. časť – zmeny 1 až 10)