32 veľkých zmien v likvidácií SVB prijaté zákonom č. 390/2019 Z. z. (2. časť – zmeny 11 až 32)