Marek Perdík

JUDr. Mgr. Marek Perdík


špecialista na likvidáciu SVB
správca konkurznej podstaty


Právnik s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti správy bytových domov, zakladateľ Združenia pre lepšiu správu bytových domov (ZLSBD) a autor niekoľkých noviel bytového zákona. Venuje sa právnemu poradenstvu najmä pre správcov bytových domov a spoločenstvá, vymáhaniu nedoplatkov a výkonu dobrovoľných dražieb. Prienik praxe v oblasti správy a konkurzov zaručuje vysokú profesionalitu k riešeniam otázok likvidácie spoločenstiev vlastníkov bytov a nebytových priestorov, najmä z dôvodu, že túto činnosť nemôže vykonávať ktorákoľvek osoba. V roku 2006 ukončil právnické vzdelanie na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach a v roku 2018 ukončil štúdium filozofie a aplikovanej filozofie na UCM v Trnave. Pôsobí aj ako správca konkurznej podstaty so sídlom v Banskobystrickom kraji a ako likvidátor pôsobí po celom Slovensku. Zároveň je šéfredaktorom časopisu Zlepšovák vydávaného ZLSBD. Marek Perdík sa venuje publikačnej činnosti v oblasti správy bytových domov a prednášateľskej činnosti aj na medzinárodných konferenciách.