Niekoľko praktických poznámok k činnosti a odmene likvidátora SVB a samotnému majetku SVB