Náš tím

Miroslav Rešeta


odborník na likvidáciu SVB


správca bytových domov v organizácii Lepšia správa, n. o.


Pôvodom z Trnavy, kde nadobudol skúsenosti v oblasti správy bytových domov a služieb pre spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov, pričom sa tejto problematike venuje viac ako 6 rokov. Likvidáciám sa venuje niekoľko rokov po celom Slovensku a neexistuje otázka, s ktorou by sa v praxi pri tejto činnosti nestretol. Do správy bytových domov sa snaží vniesť transparentnosť a modernú komunikáciu s vlastníkmi bytov a nebytových priestorov. Svoje komunikačné schopnosti a zručnosti uplatňuje najmä na schôdzach vlastníkov bytov, pri riešení susedských konfliktov a sporov. Každému problému venuje patričnú pozornosť a jeho vyriešeniu predchádza jeho nemalé úsilie tak, aby bol spor vyriešený k spokojnosti všetkých zúčastnených strán. Mladý, no o to dynamickejší a flexibilnejší „praktický likvidátor“, ktorý pravidelne prispieva článkami do časopisu Zlepšovák.

Mgr. Dominika Mack


odborníčka na likvidáciu SVB


interná právnička Združenia pre lepšiu správu bytových domov, o. z.


Vyštudovala Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. Po skončení štúdia pôsobila počas piatich rokov ako advokátsky koncipient v advokátskej kancelárii, kde sa venovala najmä občianskemu právu, obchodnému právu, právu obchodných spoločností a vymáhaniu pohľadávok. Tieto svoje skúsenosti využíva pri práci pre Združenie pre lepšiu správu bytových domov, kde pôsobí ako právnička. Zaoberá sa prípravou právnych stanovísk a analýz, poradenstvom pre členov ZLSBD a ostatnou právnou agendou. Pravidelne publikuje a prednáša na odborných fórach.