Náš tím

parallax background

Mgr. Katarína Melichárek Timoranská


odborníčka na likvidáciu SVB


interná právnička Združenia pre lepšiu správu bytových domov, o. z.


Vyštudovala Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. Po skončení štúdia pôsobila počas piatich rokov ako advokátsky koncipient v advokátskej kancelárii, kde sa venovala najmä občianskemu právu, obchodnému právu, právu obchodných spoločností a vymáhaniu pohľadávok. Tieto svoje skúsenosti využíva pri práci pre Združenie pre lepšiu správu bytových domov, kde pôsobí ako právnička. Zaoberá sa prípravou právnych stanovísk a analýz, poradenstvom pre členov ZLSBD a ostatnou právnou agendou. Pravidelne publikuje a prednáša na odborných fórach.