Články

4. decembra 2021

Vybrané praktické problémy v likvidácii SVBaNP

Ústrednou postavou celej likvidácie samotný likvidátor. Preto sa budem sa v tomto príspevku venovať bližšej analýze V praxi sa pri likvidáciách spoločenstiev vlastníkov bytov a nebytových priestorov (ďalej ako […]
30. novembra 2021

Niekoľko praktických poznámok k činnosti a odmene likvidátora SVB a samotnému majetku SVB

Ústrednou postavou celej likvidácie samotný likvidátor. Preto sa budem sa v tomto príspevku venovať bližšej analýze jeho práv a povinností. Na úvod je podstatné poukázať na skutočnosť, že […]
30. novembra 2021

32 veľkých zmien v likvidácií SVB prijaté zákonom č. 390/2019 Z. z. (2. časť – zmeny 11 až 32)

Celkovo možno likvidáciu obchodných spoločností považovať za jednoduchší proces ako ich konkurz. Môžu sa objaviť aj majetné spoločnosti, ale to je skôr výnimkou a určite aj […]
29. novembra 2021

32 veľkých zmien v likvidácií SVB prijaté zákonom č. 390/2019 Z. z. (I. časť – zmeny 1 až 10)

Na úvod si povedzme na rovinu a úprimne, že proces likvidácie spoločenstiev vlastníkov bytov a nebytových priestorov (ďalej ako „SVB“) nie je v legislatíve uchopený tak, ako by mal […]