Prečo podľa správcu trvá likvidácia SVB tak dlho…..?